Osifar - Nàutica

Nàutica

Neteja en vaixells

Osifar s`ha especialitzat en serveis de neteja en vaixells disposant dels permisos necessaris i dotant als camions del material i elements de seguritat mes adients:

Neteja i buidat de:

  • Dipòsits d’aigua potable, inclosa la desinfecció.
  • Dipòsits de gas-oil.
  • Dipòsits d’oli usat.
  • Sentines.
  • Dipòsits aigües grises i negres.
  • Dipòsits d’anticongelant.

Desgasificat de tancs.
Línea

También estamos en: