Osifar - Perfil històric

Perfil històric

Any 1967
Fundació de la companyia com empresa de neteges amb vocació de sosteniment del medi ambient.
Osifar
Any 1975
Compra del primer camió mixta de les Illes Balears, dotat de bomba de pressió i depressor per buidat.
Osifar
Any 1981
Compra dels dos primers camions de pressio de les Illes Balears.
Osifar
Any 1996
Adquisició del primer vehicle especial dotat de càmera de TV robotitzada per la inspecció de clavegueram.
Osifar
Any 1997
Adquisició de camions d’última tecnologia amb càmera d’acer inoxidable y sistemes de seguritat ADR aptes per el transport y gestió de residus tòxics y perillosos, obtenint l’autorització de gestor per la “Conselleria de medi Ambient”.
Osifar
Any 1999
Compra de la primera furgoneta de neteja i desembossos de canonades mixta dotada de bomba de pressió y depressor per el buidat.
Osifar
Any 2002
Obtenció dels certificats de ISO 9001:2000 y ISO 14.000 (qualitat y medi ambient) como reconeixement a la qualitat dels nostres treballs i a la conservació y sostenibilitat del medi ambient, sent la primera empresa del sector en rebre ambdues certificacions.
Osifar
Any 2004
Se desenvolupa una aplicació informàtica de gestió logística basada en una plataforma IBM.
Any 2006
Se adquireix el primer camió de reciclatge de las Illes Balears que incorpora la última tecnologia en el aprofitament del aigua en las tasques de neteja de clavegueram.
Osifar
Any 2007
Actualment la flota consta de 8 camions de 16 a 26 Tn y de 4 furgons lleugers.
Any 2008
S'adquireix un camió mixt amb seguretat ADR de 18 t, de la signatura Müller, amb envà desplaçable i dotat de depressor d'anell líquid, que es caracteritza per: menor soroll (<80 dB), no consumir oli i l'absència de fricció de les parts metàl•liques.
Osifar
Línea

También estamos en: