Osifar - Especialistes en gestió de residus

Especialistes en gestió de residus

Osifar manos con agua

En Osifar mantenim una posició de privilegi en front a les altes empreses especializades a la gestió de residuos i en el mantenimient de sistemes de saneamient. Oferim un servei net i eficaç, transversaliznt amb el compromis mediambiental. Amb les nostres certificats de qualitat, hem focalitzat els nostros esforços en:

 

Màxima satisfacció


Varem ésser i som referents en el nostre sector. Els nostres professionals són competents i estan immersos en processos de millora contínua i màxima satisfacció.


Sistemes de qualitat


Som pioners en el desenvolupament i implementació de sistemes de qualitat en plena consonància amb el medi ambient i amb la prevenció de riscos laborals. Estem acreditats per Applus amb les normes ISO 9001: 2000 i ISO 14001.


Pensam i actuam amb criteris mediambientals!


Creiem en les iniciatives de conservar el medi ambient i que són factibles des l'econòmic i el social. Així mateix, la necessitat d'estalviar aigua ens ha portat a la compra de camions amb sistemes de reciclatge, reutilitzan-do-la en la neteja del clavegueram.


Enllaços d'interès:


http://www.ecoembes.com/es

http://www.ecovidrio.es/

http://www.tirme.com/

http://www.mac-insular.com/macInsular/web/home.do

http://fsobaleares.com/

http://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca

© 2021 OSIFAR S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital