Osifar - Especialistes en gestió de residus

Especialistes en gestió de residus

En Osifar mantenim una posició de privilegi en front a les altes empreses especializades a la gestió de residuos i en el mantenimient de sistemes de saneamient. Oferim un servei net i eficaç, transversaliznt amb el compromis mediambiental. Amb les nostres certificats de qualitat, hem focalitzat els nostros esforços en:
Màxima satisfacció

Varem ésser i som referents en el nostre sector. Els nostres professionals són competents i estan immersos en processos de millora contínua i màxima satisfacció.

Sistemes de qualitat

Som pioners en el desenvolupament i implementació de sistemes de qualitat en plena consonància amb el medi ambient i amb la prevenció de riscos laborals. Estem acreditats per Applus amb les normes ISO 9001: 2000 i ISO 14001.

Pensam i actuam amb criteris mediambientals!

Creiem en les iniciatives de conservar el medi ambient i que són factibles des l'econòmic i el social. Així mateix, la necessitat d'estalviar aigua ens ha portat a la compra de camions amb sistemes de reciclatge, reutilitzan-do-la en la neteja del clavegueram.

Enllaços d'interès:

    Osifar
    Línea

    También estamos en: