Osifar - Perfil històric

Osifar -
Perfil histórico

Perfil històric

Osifar año 1967

Any 1967: Fundació de la companyia com empresa de neteges amb vocació de sosteniment del medi ambient.

Osifar año 1975

Any 1975: Compra del primer camió mixta de les Illes Balears, dotat de bomba de pressió i depressor per buidat.

Osifar año 1981

Any 1981: Compra dels dos primers camions de pressio de les Islas Baleares.

Osifar año 1996

Any 1996: Adquisició del primer vehicle especial dotat de càmera de TV robotitzada per la inspecció de clavegueram.

Osifar año 1997

Any 1997: Adquisició de camions d’última tecnologia amb càmera d’acer inoxidable y sistemes de seguritat ADR aptes per el transport y gestió de residus tòxics y perillosos, obtenint l’autorització de gestor per la “Conselleria de medi Ambient”.

Osifar año 1999

Any 1999: Compra de la primera furgoneta de neteja i desembossos de canonades mixta dotada de bomba de pressió y depressor per el buidat.

Osifar ISO año 2002

Any 2002: Obtenció dels certificats de ISO 9001:2000 y ISO 14.000 (qualitat y medi ambient) como reconeixement a la qualitat dels nostres treballs i a la conservació y sostenibilitat del medi ambient, sent la primera empresa del sector en rebre ambdues certificacions.

Osifar año 2006

Any 2004:Se desenvolupa una aplicació informàtica de gestió logística basada en una plataforma IBM.

 

Any 2006: Se adquireix el primer camió de reciclatge de las Islas Baleares que incorpora la última tecnologia en el aprofitament del aigua en las tasques de neteja de clavegueram.

Osifar año 2008

Any 2007: Actualment la flota consta de 8 camions de 16 a 26 Tn y de 4 furgons lleugers.

 

Any 2008: S'adquireix un camió mixt amb seguretat ADR de 18 t, de la signatura Müller, amb envà desplaçable i dotat de depressor d'anell líquid, que es caracteritza per: menor soroll (<80 dB), no consumir oli i l'absència de fricció de les parts metàl•liques.