Osifar - Nàutica

Nàutica

Neteja en vaixells


Osifar s`ha especialitzat en serveis de neteja en vaixells disposant dels permisos necessaris i dotant als camions del material i elements de seguritat mes adients:


Neteja i buidat de:

  • Dipòsits d’aigua potable, inclosa la desinfecció.
  • Dipòsits de gas-oil.
  • Dipòsits d’oli usat.
  • Sentines.
  • Dipòsits aigües grises i negres.
  • Dipòsits d’anticongelant.


Desgasificat de tancs.

© 2021 OSIFAR S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital