Osifar - Serveis

Serveis

Desembós canonades (eliminem tot tipus d'obstrucció)

Disposem d’equips muntats sobre furgoneta o camió que ens permeten abordar qualsevol tipus d’obstrucció en:

 • Canonades.
 • Arquetes.
 • Baixants.
 • Sifons.
 • Vàters.
 • Piques.

Produïts per terra, grava, calç d’aigua, grassa, arrels, sabó, paper.

Buidat i neteja (tecnologia moderna)

Els equips muntats estan dotats de la tecnologia mes moderna i segons el model permeten els següents serveis de buidat i neteja de:
  • Fosses sèptiques.
  • Aljubs.
  • Cisternes.
  • Basses.
  • Decantadors de grasses.
  • Restes d’aliments.
  • Residus d’obres.
  • Tancs d’hidrocarburs.

  Neteja ecològica (Protecció del medi ambient)

  La naturalesa es el centre de les nostres activitats i la protecció del medi ambient forma part de la nostra actuació diària.

  En el marc del moviment cap a un desenvolupament de la societat, intentem donar exemple de màxima responsabilitat en totes les nostres actuacions.

  En aquest sentit, el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible es concreta en la incorporació dels aspectes econòmics, mediambientals i socials en totes les activitats que desenvolupem.
   Osifar fidel al seu valor de sosteniment del medi ambient disposa d’un camió de reciclatge per les tasques on es consumeix gran quantitat d’aigua.

   Neteja de carreteres:

   La seva bomba especial de pressió li permet utilitza aigua reciclada procedent de llacunes o basses.

   Neteja de clavegueram:

   El reciclat dels llots absorbits proporciona l’aigua per la bomba de pressió, quedant en el camió els llots. Aquest procés es econòmic, ràpid i respectuós amb el medi ambient.

   Rehabilitació de canonades (correcció de deficiències amb menor esforç)

   Els sistemes de rehabilitació sense rases utilitzen el col•lector existent com una camisa receptora per la nova canonada.

   Constitueixen un sistema de correcció de les deficiències que requereix un menor esforç per la restauració del area, i causa una menor alteració i degradació ambiental que el mètode tradicional d'excavació i reemplaçament.

   Inspecció de canonades amb CCTV (correcció de deficiències amb menor esforç)

   Disposem d'equips especialitzats per a la inspecció i control del'interior de les canonades mitjançant càmeres robotitzades que ens realitzen bàsicament dues funcions:

   Localització del lloc exacte de la incidència, ruptura, esquerda.

   Gravació sobre suport CD o DVD de la xarxa de canonades o clavegueram amb la indicació de pendents i distancies.

   Les prestacions d’aquestos equips els fa idonis per serveis de:

   Certificacions de canonades en obra nova, controlant pendents, unions i connexions.
   Inspeccions de manteniment o localització d’avaries.

   Els equips treballen sobre un vehicle equipat amb sistema d’alimentació per grup generador autònom, que ens proporciona llibertat i rapidesa.

   Manteniment (gestió preventiva i correctiva)

   Oferim la possibilitat de realitzar contractes de manteniment amb comunitats de veïns per la neteja de canonades, pous cecs, extracció d’aigua en fosses d’ascensor i soterranis, fosses sèptiques i clavegueram.
     Osifar formalitza el manteniment amb l’ajuda de programes contracte de:

     • Gestió preventiva
     • Gestió correctiva

     La gestió totalment informatitzada dels nostres serveis ens permet realitzar un tractament personalitzat de las tasques en funció de les necessitats del usuari, aixi mateix la explotació de aquesta base de dades ens ajuda a millorar els nostres processos contínuament, que redundaran en satisfacció del client.

     Servei 24 hores (servei immediat)

     Osifar garantitza amb aquest servei l’intervenció immediata a problemes de neteja o embossos, durant les 24 hdel dia i 365 dies al any; el nostra telèfon de contacte es:
      Osifar
      Osifar
      Osifar
      Osifar
      Osifar
      Osifar
      Línea

      También estamos en: